Sök engelska och svenska ord

Tillåtna tecken är a-z, A-Z och -, för engelsk ordlista.
För svensk ordlista tilkommer åäö ÅÄÖ.
Även _ och % (om du väljer detta alternativ).
Databasen innehåller 410787 svenska och 128985 engelska ord.
De längsta svenska orden innehåller 37 bokstäver
och de längsta engelska innehåller 10 bokstäver

Svensk ordlista
Engelsk ordlista
Börja med angiven text
% = noll eller flera tecken och _ = ett tecken
Länka till Google översätt
Länka INTE till Google översätt

Välj sökordets längd, mellan

och