Konstanter

I C++ kan man enkelt definiera konstanter med hjälp av nyckelordet const. En konstant är en variabel vars värde inte kan ändras under programmets hela körningstid. Konstanter initieras med ett visst värde och därefter kan man använda variabeln men inte ändra denna. Konstanter är praktiska att använda för olika "magiska tal", såsom storlekar på data, olika index eller annat. Allmänt ser en konstant u p följande sätt:

const variabeltyp variabelnamn = värde;

Några exempel:

const float Ranta = 4.12;
const int MaxTal = 100;
const int MinTal = 0;
const string Meddelande = "Hello world!";

Notera att man måste ge ett värde åt en konstant då den deklareras. Man kan inte deklarera en konstant och ge värdet på t.ex. nästa rad.

Det rekommenderas varmt att konstanter används alltid då man har ett värde, t.ex. en ränta i ett bankprogram, som behöver ändras ofta. Dessa kan med fördel samlas på ett ställe så att de är lätta att hitta för någon som behöver uppdatera programmet.