Denna text får fritt kopieras enligt GNU General Public License (GPL).