Anropa funktioner

Det är mycket enkelt att anropa funktioner i C++. Det allmänna beteckningssättet ser ut som följande:

funktion();
funktion(parametrar);
variabel = funktion();
variabel = funktion(parametrar);

Man kan alltså direkt anropa en funktion genom att skriva dess namn följt av en parentes med parametrarna. Om inga parametrar behövs ges en tom parentes. Om funktionen returnerar ett värde kan värdet sparas i en variabel eller användas "direkt". Exempelvis:

Print1 ();
Print3 ( "Hello world", 5 );
float Area = RektangelArea2 ( 4.0, 2.5 );
cout << "Arean är: " << RektangelArea2 ( 4.0, 2.5 ) << endl;

Funktioner är mycket enkla att använda i C++, och är även väldigt flexibla, som vi efterhand skall se.