Utskrift till cerr och clog

Förutom cout och cin finns det även två andra fördefinierade globala strömmar. Dessa heter cerr och clog. Data som skrivs till dess strömmar går i normala fall till samma ställe som cout, d.v.s. skärmen. Skillnaden mellan cout och cerr är i hur de buffras. Ingen buffring förekommer då man använder cerr, så man kan tänka sig cerr som en normal cout där skriven data alltid följs av en flush. Normalt används cerr för utskrifter vid felsituationer, och då vill man kunna se meddelandena omedelbart utan buffring. Det går även att då programmet körs att styra cout och cerr till olika ställen, t.ex. cerr till en fil eller /dev/null, men detta är beroende på den shell (kommandotolk) som används. felsituationer

clog fungerar sedan som cout, och har således buffrar. I normalt bruk använder program cout, och ibland cerr för felmeddelanden.