Substrängar

Vi har hittills använt substrängar för att söka och ersätta text i strängar. Vi kan även returnera godtyckliga substrängar i en sträng. Detta görs m.h.a. metoden substr(). Denna tar två parametrar som indikerar positionen där substrängen skall börja respektive längden på substrängen. Om den andra parametern lämnas bort returneras resten av strängen. T.ex.:

#include <iostream>
#include <string>

int main () {
  string Text = "The Lord of the Rings";

  string Sub2 = Text.substr ( 9, 2 );
  string Sub1 = Text.substr ( 16 );

  cout << "'" << Sub1 << "'" << endl;
  cout << "'" << Sub2 << "'" << endl;
}

Körning av programmet ger följande utskrift:

% ./Substring
'Rings'
'of'
%