Diskussion

Som redan flera gånger tidigare nämnts är det mycket svårt att ge en vettig översikt av STL i detta kompendium. STL är kanske den största enskilda komponenten i C++ och är därmed mycket viktig. För en nybörjare kan STL verka svårt och ha en underlig syntax i vissa fall. Det stämmer att STL är en aning svårt att komma in i, men när man väl kommit över en första tröskel och kan använda STL utan att behöva kolla upp syntaxen på varenda en metod blir det en mycket trevligare att görs STL:iserade program.

I och med att det nu finns ett bibliotek som har en mängd standardiserad templatiserade containers är det dumt att skapa nya i egna projekt. Det finns förstås behov där STL helt enkelt inte är praktiskt att använda, men de torde vara ganska få. Programmeraren kan i och med STL koncentrera sig på vad som skall göras med data, inte hur det skall lagras i minnet. På så vis får program en kortare utvecklingstid och i de flesta fall mindre buggar.