Om detta kompendium

Detta kompendium är skrivet enkom för den första kursen Programmering i C/C++ hösten 1999. Meningen var att göra ett kort litet kompendium som skulle sammanfatta den viktigaste funktionaliteten i C++. Det hela blev förstås som allting annat "lite större" än vad det var tänkt, och du läser nu resultatet. Personligen är jag ganska nöjd med kompendiet och hoppas att även du som läsare skall ha nytta av mitt arbete. Otvivelaktigt finns det flera viktiga detaljer som fattas och t.o.m. sådant som är direkt fel, men jag fyller i efterhand sådant som fattas och korrigerar om något är fel. Meddela gärna mig om du hittar stavfel, sakfel eller fel i exempelprogrammen.

Ett kapitel med referenser till olika böcker och hemsidor finns sist i detta kompendium. Där finns uppräknade bl.a. de böcker jag själv använt som referenser, samt vissa böcker jag anser vara bra och läsvärda.

Copyright

Detta material är Copyright 1999,2000 Jan Ekholm. Den licens som detta kompendium lyder under är den i Unix-världen mycket använda GNU General Public License (se Referenser). Denna licens tillåter vem som helst att kopiera detta verk, distribuera och använda det för olika ändamål. Licensen tillåter dock inte någon att sälja detta material eller ens delar av det för egen vinning, och tvingar någon som eventuellt utvidgar materialet att även ge ut sina ändringar för allmän användning och kopiering.

Notation

Detta kompendium använder en ganska enkel notation som följer de flesta andra motsvarande skrifters notation. För text som är viktig, begrepp som introduceras för första gången eller i vissa fall oöversättliga engelska ord används denna notation. För ord i den flyande texten som är namn på variabler, klasser, datatyper el.dyl. används fonten Courier. På detta sätt är det enkelt att urskilja vad som är vad i texten. För ord som refererar till filnamn används samma font, såsom i t.ex. Hello.cpp. Kodexempel är alltid plockade skilt ur den flytande texten, och visas såsom exemplet nedan:

cout << "Hello world!" << endl;

I HTML-versionen är kodexempel inramade med en annan färg. I vissa fall används denna notation inne i kodexempel för att visa att det är frågan om en allmän datatyp eller allmänt variabelnamn. I vissa kapitel finns exempel på kommandon som användaren ger via tangentbordet. Även dessa visas skilt från den normala texten. Det kan se ut t.ex. på följande sätt:

% g++ Hello.cpp
%

Här används % för att symbolisera en shellprompt i Unix.