Använda namespaces

För att använda en symbol från ett namespace placerar man namnet på namespacet följt av :: före symbolen då den används. Allmänt:

namespacenamn::symbolnamn

Vi kan alltså placera std:: före alla klasser som vi använder som tillhör standarden för C++. Vi kunde skriva ett avancerat "Hello World"-program på följande sätt:

#include <iostream>

int main () {
 int Ar;
 
 // läs in ett år
 std::cout << "Skriv ett år: ";
 std::cin >> Ar;

 // skriv vår hälsning
 std::cout << "Hello world, detta är år " << Ar << endl;
}

På de flesta system behöver man inte explicit ange att man vill använda klasser och andra definitioner från namespacet std, vilket gäller det system som detta kompendium utvecklats på, men vissa system som bättre följer standarden för C++ kräver det. På ett sådant system kompilerar ovenastående program inte om man lämnar bort prefixet std:: från cin och cout.

I alla program som vi hittills skrivit i detta kompendium borde vi använda oss av namespaces. Om den kompilator du använder dig av inte kompilerar exempelprogrammen kan du försöka placera std:: före t.ex. cin, cout o.dyl, eller använda syntaxen som presenteras nedan för att alltid använda std. I framtida versioner av kompendiet använder kanske alla exempelprogram sig av namespaces på ett helt standardenligt sätt.

Alltid använda ett namespace

Genom att skriva ett namespacenamn följt av :: kan vi explicit ange att vi vill ha en viss symbol från ett visst namespace, men det kan bli jobbigt i längden. Det är enkelt att glömma att placera std:: före cin och cout varje gång de används. Man kan istället definiera att ett visst namespace alltid skall användas, d.v.s. alla symboler skall kunna användas utan att behöva skriva ett prefix före varje symbol. Detta görs med deklarationen using namespace som används allmänt enligt följande:

using namespace namespacenamn;

Om denna deklaration förekommer t.ex. i början på en fil kan man i den filen och alla som inkluderar denna använda symboler från namespacenamn utan att tvingas skriva ett prefix. Deklarationen säger att vi nu framöver använder oss av allting som finns i det givna namnspacet. Vi kan skriva om programmet från ovan enligt:

#include <iostream>

using namespace std;

int main () {
 int Ar;
 
 // läs in ett år
 cout << "Skriv ett år: ";
 cin >> Ar;

 // skriv vår hälsning
 cout << "Hello world, detta är år " << Ar << endl;
}

Vi kan placera en using-sats i princip var som helst i en programfil där man normalt kan ha andra satser. I normala fall placerar man dock using-satser i början av en fil.

Man kan naturligtvis using-deklarera flera olika namespaces. Detta är praktiskt om de inte innehåller namnkollisioner av något slag.

Använda subset av namespace

I alla fall kanske man inte vill "importera" alla symboler som finns i ett namespace, utan endast några få, och använda resten via ett prefix. Använder man satsen using namespace namn; får man ju med alla symboler i den globala symbolrymden. Man kan dock istället deklarera att endast vissa symboler används. Allmänt skriver man då:

using namespacenamn::symbolnamn;

Ett exempel kan vara att vi vill kunna använda klassen string från namespacet std utan prefixet std::, men andra klasser bör bibehålla prefixet. Vi kan då skriva:

using std::string;

I ett sammanhang kan det se ut på följande sätt:

#include <iostream>
#include <string>

int main () {
 // använd string från namespacet std
 using std::string;

 string Ord;
 
 // läs in ett år
 std::cout << "Skriv ett ord: ";
 std::cin >> Ord;

 // skriv vår hälsning
 std::cout << "Du skrev in: " << Ord << endl;
}

Genom att explicit välja symboler kan man även reda ut namnkollisioner. Man kan då precisera vilken version av någon viss klass som avses då klassen används.

Klasser som namespaces

Notera att då man implementerar metoder för klasser utanför själva class-definitionen använder man samma syntax som vid namespaces. Om vi t.ex. implementerar en metod print() för en klass Image ser det ju t.ex. ut på följande sätt:

void Image::print () {
 ...
}

Här säger vi explicit att vi implementerar en metod print() som tillhör ett namespace Image. Klasser fungerar alltså även som namespaces, eftersom de associerar ett antal metoder och data med ett namn (klassens namn).