do-while-slingor

Denna slinga är i princip ekvivalent med en normal while-slinga, med den enda skillnaden att denna utför villkorstestet efter att slingans kropp utförts en gång. Denna slinga är således garanterad att utföras minst en gång, även om villkoret aldrig evalueras till true. Allmänna formen för en do-while-slinga är :

do 
    sats
while ( villkor );

Även här rekommenderas att kodblock används för att bättre markera slingans kropp:

do {
    sats
}
while ( villkor );

Var blockmarkeringarna placeras är förstås upp till var och en att själv avgöra och placera enligt eget tycke och smak. do-while-slingor används relativt sällan jämfört med vanliga while-slingor eller for-slingor.