Covid-19: Gymnasium Göteborgs stad

Här finns information om hur undervisningen i gymnasieskolorna påverkas under corona-pandemin.
Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer myndigheternas rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.
Uppdaterat 19 februari 2021
Utbildningsnämnden har genom ett ordförandebeslut beslutat att förlänga distansundervisningen för Göteborgs Stads gymnasieskolor till och med 14 mars. Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland och regionens smittskyddsläkare har därför beslutat om nya regionala rekommendationer som gäller från 17 februari-14 mars. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland bedömer att distansundervisning bidrar till den bromsande effekt som har behövts för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Mot bakgrund av ovanstående så fattar Utbildningsnämnden genom ordförande, beslut om att förlänga undervisningen på distans till och med 14 mars. Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer om vad som gäller efter 14 mars.