IP-adress 1: (decimalt)
IP-adress 2: (decimalt)
Mask: (decimalt)

IP-adress 1: (binärt) 00000000.00000000.00000000.00000000
Mask: (binärt) 00000000.00000000.00000000.00000000
AND:00000000.00000000.00000000.00000000
Nät-ID Host-ID (IP 1)00000000.00000000.00000000.00000000


IP-adress 2: (binärt) 00000000.00000000.00000000.00000000
Mask: (binärt) 00000000.00000000.00000000.00000000
AND: 00000000.00000000.00000000.00000000
Nät-ID Host-ID (IP 2)00000000.00000000.00000000.00000000


Antalet möjliga Nät-ID: 1
Antalet teoretiskt möjliga Host-ID: 4294967296
Antalet praktiskt möjliga Host-ID: 4294967294


IP-adress 1 (...)
IP-adress 2 (...)
har samma Nät-ID. De kan finnas på samma lokala nätverk.

Möjliga värden för masken

111111112 = 25510
111111102 = 25410
111111002 = 25210
111110002 = 24810
111100002 = 24010
111000002 = 22410
110000002 = 19210
100000002 = 12810
000000002 = 010