Kapitel 11. Externa bibliotek

Innehållsförteckning
Vad är bibliotek?
Hur bibliotek fungerar
Fördelen med bibliotek
Exempelbibliotek

Detta kapitel redogör för hur externa bibliotek med fördefinierade funktioner fungerar.

Vad är bibliotek?

Ett bibliotek (library) i programmeringssammanhang är inte exakt det samma som ett bibliotek i normala sammanhang. I bibliotek samlas olika fördefinierade funktioner och symboler som andra program kan använda. Det finns normalt ett stort antal olika bibliotek som innehåller funktioner för olika behov. Endel av dessa bibliotek följer med operativsystemet, medan andra följer med kompilatorn eller externa programpaket. Funktioner i dessa bibliotek kan sedan användas av alla program.

Bibliotek under Unix

Under Unix finns olika bibliotek i katalogerna /lib och /usr/lib. Även andra platser används, men deras placerinb beror för det mesta på vilket system som används. Man kan titta under dessa kataloger och söka efter filer varsn namn börjar med texten lib och slutar på .so. I vissa fall förekommer även en eller flera siffror före eller efter .so för att indikera en versionsnummer. Några exempel på bibliotek på den maskin där detta skrivs är:

/lib/libc-2.1.1.so
/usr/lib/libMesaGL.so.3.1

Det första av dessa bibliotek innehåller normala funktioner som nästan varje program använder sig av, medan det senare är ett bibliotek som innehåller funktioner för OpenGL.

Bibliotek under Windows

Bibliotek under Windows fungerar i princip på samma sätt som under Unix. Där har bibliotek normalt extensionen .dll, som står för dynamic linking library. Placeringen av dessa bibliotek varierar mellan versioner av Windows och till vilken applikation biblioteket hör.