Mera information

Alla de funktioner som räknats upp i dett kapitel som vi inte själv skrivit har egna man-sidor. Dessa är referenser som berättar hur funktionerna används och vilka parametrar de tar. Man kan t.ex. se på man-sidan för strcat() med kommandot:

% man strcat
STRCAT(3)      Linux Programmer's Manual      STRCAT(3)

NAME
    strcat, strncat - concatenate two strings

SYNOPSIS
    #include <string.h>

    char *strcat(char *dest, const char *src);
    char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

DESCRIPTION
    The strcat() function...
%

Alla normala funktioner har man-sidor under Unix. Under Linux finns en samlingssida för alla strängrelaterade funktioner på man-sidan string. Så kommandot man string ger en lista på alla funktioner som kan användas för att manipulera strängar, samt referenser vidare till de olika funktionernas man-sidor.