Appendix A. C-strängar

Innehållsförteckning
Varför C-strängar?
Hur C-strängar fungerar
Tilldelning och jämförelse
Längden av strängar
Kopiering av strängar
Konkatenering av strängar
Andra strängrelaterade funktioner
Mera information

Detta appendix behandlar hur man använder sig av strängar i C, utan att använda klassen string.

Varför C-strängar?

Vi skall behandla C-strängar kort och koncist eftersom det ännu finns en enorm mängd program som använder sig av C-strängar, och som troligtvis aldrig kommer att övergå till att använda string. Även många nya program som görs idag använder sig av C-strängar, trots att string skulle göra programmet både lättare att utveckla och även minska antalet strängrelaterade minnesfel. De flesta olika bibliotek som finns idag använder även sig av C-strängar, t.ex. olika systemanrop. Det är därför bra att ha en bild av hur de fungerar, vilka operationer som kan utföras och vilka som inte kan utföras.