Missbruk av typinformation

Alltför ofta ser man olika program missbruka möjligheten att få ut information om olika datatyper. Programmerare behöver inte tänka på sina klashierarkier, eftersom man ändå alltid kan kolla vilken typ av objekt man hanterar vid en given tidpunkt. I många fall används t.ex. typeid() för att utföra olika metoder på bas av vilken typ av objekt man just då har. Detta kunde lika väl göras med en virtuell metod som är överlagrad i de olika klasserna. Det finns för det mesta alternativ till att använda dynamisk typinformation. I vissa fall är denna information bra, men den får inte överanvändas och missbrukas. Även typinformation är något som purister inom objektorientering skulle vilja stryka ur standarden för C++.