Inkrementerings- och dekrementeringsoperatorerna ++ och

C++ baseras sig som bekant på C, och C har alltid varit alla lata programmerares favoritspråk. Det finns en mängd förkortningar och olika sätt att skriva saker i C, och då även i C++. En operation som man märkte att ofta förekom i tidiga C-program var en inkrementering eller dekrementering av ett tal med 1, t.ex:

int Index, Ar;
Index = Index - 1;
 Ar = Ar + 1;

För att göra det hela kortare att skriva uppfanns operatorerna ++ och >‐. Dessa används för att inkrementera eller dekrementera sitt argument. De ovanstående exemplen skulle med dessa operatorer kunna bli:

int Index, Ar;
Index>‐;
Ar++;

En hel del kortare eller hur? För att göra det mera intressant kan man placera operatorerna antingen framför eller bakom operanden. Om operatorerna är framför kallas med dem för prefixa och är de bakom är de postfixa. Beroende på placeringen påverkas när inkrementeringen/dekrementeringen utförs. En prefixoperator evalueras före operanden används i andra uttryck, medan en postfixoperator evalueras efter att operanden använts i andra uttryck. Således är dessa två uttryck inte ekvivalenta:

int Tal1 = 10;
int Tal2 = 10;
cout << "Tal1++ = " << Tal1++ << endl;  // ger svaret 10
cout << "++Tal2 = " << ++Tal2 << endl;  // ger svaret 11

Det första fallet skriver ut Tal1 innan det inkrementeras och ger svaret 10, medan det senare exemplet inkrementerar före Tal2 används, och ger således svaret 11. Man bör vara medveten om denna fundamentala skillnad då man använder dessa operatorer. De är dock mycket praktiska att ha då man t.ex. itererar (se Kapitel 5) och vill öka/minska en indexvariabel med 1.