Sammansatta tilldelningar

Som tidigare nämnts är C++ ett språk för lata programmerare som inte vill skriva mycket. Ovan visades hur man kan använda prefix- och postfixinkrementering/dekrementering för att spara lite utrymme och göra program kortare. Det hela kan generaliseras till vilka aritmetiska operatorer som helst som ändrar ett tal och sparar resultatet i samma variabel. Om vi har det generella fallet:

Tal1 = Tal1 operator Tal2;

kan man generalisera detta genom att totalt lämna bort den andra instansen av Tal1 och dra in operator så att den är fast i =, men på vänster sida. Några exempel på det traditionella sättet att skriva operationerna:

int Tal;
Tal = Tal + 10;
Tal = Tal * 5;
Tal = Tal % 2;
Tal = Tal | 32;

Kan på det kompakta sättet skrivas:

int Tal;
Tal += 10;
Tal *= 5;
Tal %= 2;
Tal |= 32;

Det hela blir nog kortare, men förlorar en del av läsbarheten. I övrigt ger de exakt samma resultat som den längre versionen av samma operation. Vilken man väljer beror närmast på vilken som känns mera naturlig och vilken man är säkrare på.