Kapitel 4. Enkel input/output

Innehållsförteckning
Utskrift till skärmen
Inmatning från tangentbordet
Headerfilen iostream

Detta kapitel går igenom mycket elementär input/output i C++. Orsaken till detta är att de kommande kapitlen behöver enkel I/O för exempelprogrammen, men det egentliga I/O-kapitlet kommer först senare, och det i sin tur bygger på de kapitel som kommer före. För att råda bot på denna "ägget och hönan"-situation tas här upp input från tangentbord och output till skärm. Mera information finns sedan i Kapitel 8, där I/O till skärm och från tangentbord behandlas i mera detalj.

Utskrift till skärmen

Utskrifter till ksärmen sköts via entiteten cout. Denna representerar utskrifter till skärmen i C++. För att skriva ut data på skärmen måste man "styra" informationen till cout med hjälp av <<. Allmänt ser det ut på följande sätt:

cout << konstant;
cout << variabel;
cout << variabel1 << variabel2 << ... << variabelN;

Allting som styrs till cout skrivs ut. cout är ganska intelligent så man kan utan problem styra ut alla datatyper vi redan känner till, t.ex. string, int och float, utan att bekymra oss om hur cout sköter uppgiften. Flera utskrifter kan konkaterneras genom att placera flera << efter varandra med variabler eller konstanter emellan. Några exempel på utskrifter:

int Tal;
float Tid;
string Svar;
cout << "Hello world!";
cout << Tal;
cout << "Svaret är: " << Svar;
cout << "Ping-tiden = " << Tid << " millisekunder";

Man kan förstås bryta rader som blir för långa och placera resten av utskriften på en annan rad.