Headerfilen iostream

Alla program som vil använda sig av cout och cin bör inkludera headerfilen iostream enlit följande:

#include <iostream>

Den innehåller diverse nödvändiga definitioner.