Inmatning från tangentbordet

Inmatning i C++ sköts med en motsvarande entitet som heter cin. Med denna läser man in data från tangentbordet i variabler. Där vänder man om "styrtecknen" så att de blir >>, och således "pekar" in mot variablerna. Allmänt ser det ut på följande sätt:

cin >> variabel;
cin >> variabel1 >> variabel2 >> ... >> variabelN;

Beroende på datatypen på den variabel som följer efter >> förväntar sig cin att användaren skall skriva in ett sådant värde på tangentbordet och trycka enter. Läses flera variabler på samma gång så hanterar cin dem från vänster till höger. Att läsa in ett enkelt tal:

int Tal;
cout << "Ge in ett tal: ";
cin >> Tal;