Konvertera till C-strängar

I vissa fall kan det vara nödvändigt att kunna konvertera en string till en C-sträng, t.ex. då man måste anropa en funktion eller metod som tar som parameter en C-sträng. Lösningen är då att använda någon av metoderna data() eller c_str(). Båda returnerar char *, med den skillnaden att den sträng som c_str() returnerar är terminerad av 0, medan den som data() returnerar inte är det. Strängar i C använder sig av en 0:a för att indikera strängens slut. Av detta följer att c_str() är den metod som bör användas i de flesta fall.