Kapitel 10. Preprocessorn

Innehållsförteckning
Vad är en preprocessor?
Inkludera filer
Konstanter
Makron
Multipel inkludering

Detta kapitel redogör för vad preprocessorn är och hur den fungerar i C++.

Vad är en preprocessor?

En preprocessor i C++ är ett program som på något sätt manipulerar programkoden innan den egentliga kompileringen utförs. I C++ finns det en preprocessor som körs automatiskt varje gång man kompilerar ett program. Den körs helt transparent av kompilatorn och man behöver egentligen inte veta om att den existerar. Preprocessorn har några viktiga funktioner:

Nedan behandlas de olika huvuduppgifterna separat.