Stänga en fil

Filer stängs automatiskt av destruktorerna för de olika stream-klasserna, men de kan även explicit stängas med metoden close(). Denna tar inga parametrar och stänger filen. Kan användas enligt följande:

ifstream Fil ( "filnamn");

// använd antingen:
if ( ! Fil ) {
  // kunde inte öppna filen
}

// läs data
Fil >> ...

// stäng filen
Fil.close ();