Kapitel 19. Filhantering

Innehållsförteckning
Klasser
Läsa från en fil
Skriva data till fil
Hantera felsituationer
Stänga en fil

I detta kapitel redogör för hur man kan läsa och skriva data till olika filer i C++.

Klasser

Filer hanteras i C++ på samma sätt som man skriver data till skärmen via cout eller läser data från tangentbordet via cin. Dessa båda är instanser av klasserna ostream respektive istream. På samma sätt hanteras filer i C++ genom att skapa instanser av klasserna ifstream och ofstream för att läsa respektive skriva till en fil. Genom att alla former av I/O använder sig av liknande klasser kan man enkelt omvandla t.ex. en funktion att skriva till en fil istället för cout.

Notera att alla metoder som har presenteras även gäller för cin, cout, cerr och clog. Vi har hittills använt dem för att endast läsa och skriva primitiva datatyper, men de kan även hanteras på ett mera mångsidigt sätt.