Skriva data till fil

Att skriva data till en fil är betydligt mycket enklare än att läsa data. Man kan se på det som att skriva till skärmen, men data skrivs istället till en fil.

Den klass som används för att skriva data är ofstream. Även denna finns definierad i <stream>. För att skriva till en fil kan vi t.ex. använda följande syntax:

#include <fstream>
#include <stdlib.h>

int main () {
 // öppna filen
 ofstream Ut ( "index.html");

 // kunde filen öppnas?
 if ( ! Ut ) {
  // kunde inte öppna filen!
  cout << "Kunde inte öppna filen 'index.html'!" << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // skriv en html-version av 'Hello world'
 Ut << "<html><head>" << endl;
 Ut << "<title>Hello world</title>" << endl;
 Ut << "<body>" << endl;
 Ut << "Hello world" << endl;
 Ut << "</body></html>" << endl;
}

Filen vi får ser ut på följande sätt:

% ./Write1
% cat index.html 
<html><head>
<title>Hello world</title>
<body>
Hello world
</body></html>

Alla normala datatyper kan skrivas ut, helt på normalt sätt.

Det finns en del flaggor som kan användas då man öppnar filer för skrivning, precis som när man öppnar dem för läsning. Dessa flaggor finns definierade i ios och är:

De vanligaste flaggorna man använder är ios::app för att skriva till slutet av en fil.

Skriva teckenvis

Precis som man kan läsa teckenvis kan man även skriva data teckenvis. Man kan då använda metoden put() för att skriva ut ett enda tecken. Denna används i följande program för att skriva ut alla programmets kommandoradsparametrar till en fil params.txt

#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <string>

int main (int argc, char * argv[]) {
 // öppna filen
 ofstream Ut ( "params.txt" );

 // kunde filen öppnas?
 if ( ! Ut ) {
  // kunde inte öppna filen!
  cout << "Kunde inte öppna filen 'params.txt!" << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // iterera över alla parametrar vi har
 for ( int Index = 0; Index < argc; Index++ ) {
	// hämta parameter
	string Parameter = argv[Index];

	// iterera över alla tecken i strängen
	for ( unsigned int Tecken = 0; Tecken < Parameter.length (); Tecken++ ) {
	 // skriv ut ett tecken
	 Ut.put ( Parameter[Tecken] );
	}

	// skriv ett radbyte
	Ut.put ( '\n' );
 }
}

Vi indexerar här strängen Parameter tecken för tecken och skriver ut dem. Vi kunde lika väl ha direkt skrivit ut strängen med hjälp av <<.

Skriva binär data

Man kan läsa binär data i C++, så följdaktligen måste det finnas ett sätt att även skriva binär data. Man kan använda sig av metoden read() för att läsa binärt, så för att skriva används en metod som heter write(). Denna metod tar som argument en pekare och ett tal som anger antalet bytes som skall skrivas ut. Man kan här använda sizeof() ifall man inte är säker. Vi kan nu skriva ett program som skriver ut ett antal int:s i binär form. Denna data kan läsas av programmet i avsnittet Läsa binär data.

#include <fstream>
#include <stdlib.h>

int main () {
 // öppna filen
 ofstream Out ( "Test.bin" );

 // kunde filen öppnas?
 if ( ! Out ) {
  // kunde inte öppna filen!
  cout << "Kunde inte öppna filen 'Test.bin'!" << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // skriv ut 10 tal till filen
 for ( int Index = 0; Index < 10; Index++ ) {
  // skriv ut talet binärt
  Out.write ( &Index, sizeof(int) );
 }
}

Notera att vi inte använder flaggan ios::binary i detta exempel, eftersom flaggan inte har någon verkan under Unix. Under Windows (och andra system) kanske flaggan är nödvändig.

Som tidigare nämnts (se avsnittet Läsa binär data) bör man inte använda binära filer om inte omständigheterna kräver det.