Aliaser

Man kan definiera s.k. aliaser (smeknamn) för namespaces. Detta kan vara praktiskt om ett namespace har ett långt och klumpigt namn som är jobbigt att använda. Vi kan t.ex. anta att institutioner för informationsbehandling har en samling klasser som skall användas i olika kurser, och vill samla alla dessa klasser i ett och samma namespace för att undvika problem för användarna. Detta namespace kallas DepartmentOfComputerScience, vilket ju är ganska långt och klumpigt, och en alias kan därför vara på sin plats. Vi kan t.ex. ha något i stil med:

namespace DepartmentOfComputerScience {
 class Foo {
 public:
  Foo () {}
 };
}

int main () {
 // använd namespacet oförkortat
 DepartmentOfComputerScience::Foo F1;

 // definiera en alias
 namespace CS = DepartmentOfComputerScience;

 // använd aliasen
 CS::Foo F2;
}

Här har vi definierat en alias som heter CS för det långa namnet DepartmentOfComputerScience. Aliaser skapas allmänt enligt följande:

namespace alias = namespacenamn;

Man kan använda både originalet och aliasen helt parallellt, aliasen är endast ett annat namn för samma namespace.