Diskussion

Vi har här visat att namespaces är ett mycket praktisk sätt att gruppera kod i moduler på en högre nivå en klasser. Namespaces kommer till sin rätt närmast då man har större helheter kod som skall implementeras, och risken för kollisioner mellan klasser coh definitioner är överhängande.

Det är även rekommendabelt att definiera ett eget namespace ifall man arbetar med ett projekt som resulterar i ett bibliotek som skall användas av andra personer. I så fall kan andra användare lättare undvika nanproblem som bibloteket annars kunde åstadkomma. Det är inte svårt eller arbetsdrygt att definiera ett namespace, så det lönar sig.