I/O på låg nivå

Man kan i C ta hand om I/O på en mycket låg nivå, d.v.s. systemnära. Detta kapitel kommer inte att behandla hur dessa används. Följande funktioner kan användas:

#include <unistd.h>

ssize_t read(int fd, void * buffer, size_t count);

ssize_t write(int fd, void * buffer, size_t count);

Med hjälp av read() och write() kan man läsa och skriva till filer och andra enheter på en lägre nivå än då man använder datatypen FILE. Man kan t.ex. läsa och skriva olika typer av sockets som används för att implementera nätkommunikation.

Läs mera om desssa funktioner på respektive man-sidor.