Kapitel 6. Flödeskontroll

Innehållsförteckning
if-satser
if-else-satser
Logiska operatorer
switch-uttryck
? :-operatorn

Detta kapitel tittar närmare på de olika möjligheterna till flödeskontroll som finns i C++. Med flödeskontroll avses att ett program kan utföra olika satser på bas av ett villkors värde.

if-satser

Den enklaste former av flödeskontroll i C++ är en if-sats. Denna kontrollerar att villkor och om detta evalueras till true utförs if-satsens kropp, i annat fall ignoreras kroppen. Den allmänna formen ser ut så här:
if ( villkor )
  sats;
Även if-satser bör använda sig av kodblock för att undvika misstag. Ett exempel som kontrollerar om ett tal har ett visst värde kan se ut så här:
// ge en variabel Tal ett värde
int Tal;
cin >> Tal;
if ( Tal == 27 ) {
  // talet var 27
  cout << "Talet var 27!\n";
}
I C++ används inte nyckelordet then eller dylikt såsom i t.ex. Modula-2. Exemplet ovan sktiver ut Talet var 27! om Tal har värdet 27.

if-satser är den mest använda konstruktionen för att styra ett programs flöde i C++. Så gott som alla program använder sig av if-satser. Man bör dock vara noggrann med att man faktiskt skriver == då man avser att göra en jämförelse. Vad händer om man istället hade skrivit:
if ( Tal = 27 ) {
  ....
}
Beroende på kompilatorn som används är detta helt korrekt C++ och inte ens en varning ges. Här har ett = fallit bort. Kvar blir då en tilldelning! Det som händer är att Tal tilldelas värdet 27 och Tal evalueras då till true ftersom det inte är 0, och if-satsens kropp kommer att utföras. Kanske inte direkt önskat resultat. Detta är ett vanligt fel, och kan vara svårt att hitta.

Gruppering av kod i block

Då man hanterar if-satser är det speciellt viktigt att tänka på att använda block runt if-satsen kropp. Speciellt om man avser att ha fler än en enda sats som kropp. Exemplet nedan fungerar inte som man kunde tro
// läs ett menyval från tangentbordet
char Menyval;
cin >> Menyval;
if ( Menyval == 's' ) 
  // spara någonting till fil
  cout << "Sparar data till fil." << endl;
  spara ();
Enligt indenteringen ovan så skulle funktionen spara() (mera om funktioner i Kapitel 7) utföras endast då menyvalet är ett s, men så är inte fallet. Endast raden med cout tillhör if-satsens kropp, raden med spara() kommer efter hela if-satsen och utförs således alltid. Kanske inte önskat beteende. Problemet åtgärdas genom att kapsla in kroppen mellan { och }:
// läs ett menyval från tangentbordet
char Menyval;
cin >> Menyval;
if ( Menyval == 's' ) {
  // spara någonting till fil
  cout << "Sparar data till fil." << endl;
  spara ();
}
Att använda block är något som är bra att göra till en vana. Koden blir minimalt längre, men antalet onödiga logiska fel minskar.

Nästlade if-satser

Det är fullt möjligt att nästla if-satser innanför varandra om det skulle behövas, precis som i andra programmeringsspråk. Detta kan se ut som nedan där ett tal först kontrolleras om det är jämnt, och sedan om det är delbart med 4 eller 6.
// ge en variabel Tal ett värde
int Tal;
cin >> Tal;
if ( Tal % 2 == 0 ) {
  // talet var jämnt, d.v.s. delbart med 2, är det delbart med 4?
  if ( Tal % 4 == 0 ) {
    // talet var delbart med 4
   cout << "Talet " << Tal << " är delbart med 4\n";
  }

  // är det delbart med 6?
  if ( Tal % 6 == 0 ) {
    // talet var delbart med 6
   cout << "Talet " << Tal << " är delbart med 6\n";
  }
}